Fastest typists ranking - Top 50 (August)

Rank	KPM	Name
1	692	Bitter

2 627 Shokushu
3 619 Shokushu
4 612 FLACID_LANJIAO
5 609 rhyder
6 603 renrenren
7 602 Shokushu
8 594 LANJIAO
9 594 Eepeng Cheong
10 591 Alayna
11 587 BIG_LANJIAO
12 585 AVG_LANJIAO
13 585 rhyder
14 583 rhyder
15 583 Mabi
16 579 HARD_LANJIAO
17 579 marc
18 579 Supreme God-King Azathoth
19 578 marc
20 575 SOHAI
21 571 rhyder
22 570 DIULEILOUMOU
23 570 X
24 569 DeeKay
25 567 Alayna
26 567 DeeKay
27 565 Lauren Wilson
28 562 Megalodon
29 562 E
30 558 Anethan Vongsouthi
31 556 DeeKay
32 555 555
33 551 Victor
34 548 Frank Biceps
35 548 Mabi
36 548 Supreme God-King Azathoth
37 548 Bastien Baluyot
38 545 Alayna
39 544 Lauren W
40 543 Alayna
41 543 Rahul Ganesh
42 538 Rahul Ganesh
43 538 Mabi
44 536 Alayna
45 532 david kim
46 532 Harry777
47 530 Svenge_
48 527 Harry777
49 525 Rahul Ganesh
50 524 Alayna